buurtjournaal

Smeltkroes Buurtjournaal

Jongeren leren doormiddel van vloggen en podcast positieve nieuws te maken over hun eigen wijk en de verbinding te maken

Samen met jongeren uit Bos en Lommer merken we dat sinds de vernieuwde buurten er weinig verbinding is met de nieuwe en de oude bewoners. Daarnaast speelt dril rap een grote factor op de jeugd en is er sprake van toename in wapenbezit. Er zijn positieve geluiden nodig in de wijk en door jongeren te leren hoe ze door middel van media deze positieve sfeer kunnen creëren. Jongeren gaan in een traject leren hoe ze een gesprek moeten aangaan met een onbekende, ze gaan leren hoe ze de juiste vragen kunnen stellen in een interview, ze gaan leren hoe je met de juiste beelden iets positiefs kan uitstralen. 

Met podcast en vloggen willen we dat jongeren met buurtbewoners in gesprek gaan over thema’s zoals eenzaamheid onder ouderen, veiligheid, dril muziek en de effecten daarvan, oude en nieuwe bewoners of een reportage van een rolmodel uit de wijk. Dit zal gedeeld worden via YouTube en sociaal media. Bewoners van Bos en Lommer krijgen dan alle nieuwtjes van de wijk te zien en zijn dan op de hoogte van de actuele zaken in de wijk. De jongeren leren andere buurtbewoners kennen en dragen bij aan een maatschappelijke factor door de verbinding op te zoeken. Met de podcast mogen de jongeren buurtbewoners uitnodigen om in gesprek te gaan op locatie en met het vloggen gaan de jongeren langs bij de mensen. De bedoeling is om twee groepen te maken waarin er een team podcast is en een team straatjournaal. In een periode van 5 maanden zullen we dan de buurtjournaal draaien met 4 uitzendingen per maand.